Από την επιτυχημένη παρουσία της Creative Concepts S.A. στην 5η ΤΒΜ στο ξενοδοχείο Porto Palace! The successful presence of Creative Concepts S.A. 5th TBM in Hotel Porto Palace!